Valet

Jag har ett trollspö i min hand
för att knyta solidaritetens band!

Alla orättvisor ska jag slänga
och hoppet ska jag tända!
Ingen ska behöva lida
från bekymmer vill vi vila!

Allt blir till vackra stjärnor
som lyser för oss människor!
Inga sorger, inga besvär
men ack, blott en dröm det är!

Jag har makten i min hand
Min röst kan förändra i vårt land!
B.E

Kommentera här: