Lycka!

Tag dig tid få känna lycka, 
glädje för små enkla ting.

Vad är det mest betydelsefulla, 
vad värmer ditt ledsna hjärta?
Andras fantastiska liv är deras, 
din egen lycka får du skapa själv.

Vakna med ett känsla av sinnesro,
inre frid ingen kramp av oro.
Se det vackra runt omkring dig!
Lev i nuet innan det är för sent! 

Tiden försvinner ett liv går så fort förbi.
Tag chansen att unna dig lycka.
Se den nya dagen som en gåva, 
börja den med ett leende.

B.E 
 

Virrvarr!

Tankar som irrar
tankar som virrar!
Huvudet är tungt
måste ta det lugnt!
Allt bara snurrar
inget blir kvar!
Det flyger och far!

B.E